Cách sử dụng mã QR code Authenticator khi bị hỏi bảo mật 2 lớp

0Cách sử dụng mã QR code khi bị hỏi bảo mật 2 lớp – Khi nhận tk và có thêm thông tin “ Qr code”, đó là dòng mã để bạn vượt qua bảo mật 2 lớp của tk – cần tải …

Tag: microsoft authenticator là gì, [vid_tags]

Xem thêm: https://côngnghệonline.vn/category/internet

Nguồn: https://côngnghệonline.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *