Các câu lệnh siêu đặc biệt trong logo

0nhớ đăng kí và ủng hộ mình nha

1. REPEAT 12[REPEAT 9[REPEAT 4 [REPEAT 15[PU setpencolor (list repcount*600 0 0) FD 100 PD RT 50 LT 2 ARC 10 50 BK 100 FD 100 RT 45 BK 15 FD 200]SETPENCOLOR 1 ARC 100 50 FD 100 RT 360] RT 5 SETPENCOLOR 3 CIRCLE 100 ARC 100 50 SETPENCOLOR 6 RT 4 SETXY 40 10

2. setpencolor 0 repeat 8 [rt 45 repeat 6 [repeat 90 [fd 2 rt 2] rt 90]

3. fd 200 rt 90 repeat 8[repeat 10[repeat 5[repeat 16[pu Setpencolor (list repcount*25 0 0) fd 100 pd rt 90 fd 65 fd 50 lt 3 bk 50 fd 100 rt 360 setpencolor 6]setxy 20 100 rt 6 rt 5 setpencolor 3 arc2 200 100

4. fd 200 rt 90 repeat 6[repeat 8[repeat 5[repeat 100[pu Setpencolor (list repcount*25 0 0) fd 100 pd rt 90 fd 65 fd 50 lt 3 bk 50 fd 100 rt 360 setpencolor 6]setxy 20 100 rt 6 rt 5 setpencolor 3 arc2 200 100
5. setpencolor 0 for [i 0 1002] [fd 8 seth (360 * (power :i 3) / 1002)]

Tag: microsoft logo lop 5, [vid_tags]

Xem thêm: https://côngnghệonline.vn/category/internet

Nguồn: https://côngnghệonline.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *